روش تدریس و طرح درس

تدریس مبتنی بر پرسش‌ و پاسخ چیست و طرح درس مبتنی بر آن

تدریس مبتنی بر پرسش و پاسخ

تدریس مبتنی بر پرسش و پاسخ یکی از روش‌های نوین آموزشی است که در چند سال اخیر به شدت ترویج پیدا کرده است. در این روش، دانش آموزان به جای دریافت اطلاعات به صورت یکطرفه، در محیطی فعالانه شرکت می کنند و از طریق پرسش و پاسخ با مفاهیم و …

بیشتر بخوانید »