اشتباهات رایج در مورد کلاس معکوس

همانند بسیاری از الگوهای یادگیری با ظهور خود، نگرانی هایی برای فعالین حوزه آموزش و پرورش و معلمین ایجاد می کنند. این نکته در مورد کلاس معکوس نیز صدق می کند. لذا اشتباهات رایج در مورد کلاس معکوس موضوعی است که باید با آن بپردازیم.

طی سالهای گذشته، وبلاگ نویسان و معلمان، انتقاداتی به رویکرد کلاس معکوس داشته اند. اگر فقط “کلاس معکوس ۱۰۱” را در نظر داشته باشید، بخشی از این دغدغه‌ها بجاست. با اینکه معلمان از کلاس معکوس ۱۰۱ به یادگیری معکوس گام نهاده اند و عملکردشان از محیط آموزشی معلـم مـحـور بـه محیط آموزشی دانش آموز محور تبدیل شده است، هنوز بسیاری از این نگرانی‌ها در مورد کلاس معکوس، رفع نشده اند.

در این مقاله اشتباهات رایج در مورد کلاس معکوس را بررسی می کنیم و چگونگی رفع این دغدغه‌ها را ذکر می کنیم.

همه چیز کلاس معکوس فیلم و ویدئوست.

بیشترین انتقاد از یادگیری معکوس بر فیلم متمرکز شده است و تصورات غلط در مورد کلاس معکوس بیشتر منعطف بر ویدئو محور بودن یادگیری است. توانایی‌های فیلم‌های آموزشی در برآوردن یا فراهم نکردن نیازهای دانش آموزان در سایت‌هایی مانند آکادمی خان ، توجه بسیار زیادی را جلب کرده است زیرا آکادمی خان، از طریق فیلم دسترسی به محتوایی را فراهم می کند که فقط در کتاب های درسی و ذهن معلم بوده است.

اشتباهات رایج در مورد کلاس معکوس
اشتباهات رایج در مورد کلاس معکوس

گرچه مطمئناً فیلم در الگوی یادگیری معکوس مهـم اسـت، امـا عنصر اساسی آن نیست مهم ترین جنبه یادگیری معکوس، زنده کردن زمـان کــلاس در کلاس معكوس است .

در کلاس معکوس، آموزش مستقیم به گونه ای نیست که شمار زیادی از بچهها را شامل شود و وقت همه را در کلاس بگیرد. بلکه آموزش مستقیم به صورت فردی است و زمانی که افراد برای دریافت آن آماده اند، ارائه می شـود. هرچند که فیلم در یادگیری معکوس، عنصر مهمی است، اما مهم ترین عنصر آن نیست. فیلم باید بـه عنـوان مطلع یادگیری معکوس لحاظ شود؛ مطلعی که به واسطه آن یادگیری بعدی و عمیق تر رخ میدهد.

دانش آموزانی که دسترسی کافی به فناوری ندارند از کلاس معکوس محروم اند یکی از شایع ترین تصورات غلط درباره کلاس معکوس این است که دانش آموزان با دسترسی محـدود بـه فناوری، نمی توانند در کلاس معکوس شرکت کنند، بنابراین کلاس معکوس نباید عملی شود. زمانی که ما در سال ۲۰۰۷ کلاسـمان را معکوس کردیم، حدود ۲۵٪ از دانش آموزانمان در خانـه بـه اینترنت دسترسی نداشتند.

نگرانی‌ها در مورد کلاس معکوس

نگرانی در مورد دسترسی همه دانش آموزان به محتوای ویدئوی آموزشی نیز یکی از نگرانی‌ها در مورد کلاس معکوس است. هر چند با ظهور کرونا این موضوع با پاسخی واضح همراه خواهد بود که آن هم در حال حاضر دسترسی به آموزش اینترنتی و ویدئویی در شبکه های اجتماعی آموزشی نظیر شاد است.

جان برگمن و آرون سمز می گویند: دسترسی به فیلم برای این دسته از دانش آموزان را از طریق دیگری فراهم می کردیم و روشی چندوجهی را انتخاب کردیم. بعضی از دانش آموزان در خانه رایانه داشتند اما اینترنت کم سرعت داشتند، یا اصلا اینترنت نداشتند. دانش آموزان حافظه فلش آوردند و ما فیلم ها را بر روی حافظه فلش‌های آنها بارگذاری کردیم.

فیلم‌ها را برای دانش آموزانی که رایانه نداشتند بر روی سی.دی یا دی.وی.دی توزیع کردیم و دانش آموزان فیلم‌ها را در دستگاه پخش دی.وی.دی تماشا می کردند. میدانستیم که دانش آموزانمان حداقل ایـن فـنـاوری را در خانه داشتند، وگرنه چند دستگاه پخش دی.وی.دی” برای این دانش‌آموزان تهیه می کردیم.

راه حلی که گفته شد، مشکل جان برگمن و آرون سمز را رفع کرد، به یاد داشته باشیم که – هر موقعیتی منحصربه فرد است و بر این باوریم که باکمی خلاقیت، این مسائل حل میشود. خبر خوب این است که از سال ۲۰۰۷ فنـاوری پیشرفت بیشتری کرده است و بسیاری از دانش آموزان به دستگاه‌هایی ماننـد آی پاد یا تلفـن شخصی دسترسی دارند و می توانند به محتوای فیلم‌ها در خارج از مدرسه دسترسی داشته باشند.

جان برگمن که با دبیرستان هاوانا در ایلینویز همکاری را آغاز کرده بود می گوید: مسئولان دبیرستان هاوانا تصمیم گرفته اند که شیوه کلاس معکوس ۱۰۱ را در تمام کلاسهای مدرسه، اجرا کنند. پنجاه درصـد دانش آموزان این مدرسه- با توجه به وضعیت اقتصادی شان- ناهار رایگان یا ارزان دریافت می کنند.

با علم به این موضوع، مدیران مدرسه پیش بینی می کردند که بسیاری از دانش آموزان فاقد دسترسی کافی به فناوری باشند و این مسئله تماشای فیلم در خانه را برای دانش آموزان دشوار می کرد.

باهدف عملی شدن کلاس معکوس در سرتاسر مدرسه، مارک تومی، سرپرست این برنامه، چندین دستگاه پخش دی.وی.دی خریداری کرد تا دانش آموزان در صورت نیاز بتوانند این دستگاهها را به خانه ببرند و استفاده کنند. هنوز، هیچ یک از دانش آموزان برای گرفتن دستگاههای پخش مراجعـه نـکـرده انـد.

تومی اظهار می کند که دانش آموزان برای دسترسی به محتوای درس، به فناوری دسترسی دارند. اگرچه این مثال فقط وضعیت یک مدرسه را نشان میدهد که بالقوه دسترسی کمتر از حد مطلوب بـه فنـاوری دارد، بااین حال نشان میدهد که پر کردن یک شکاف واقعی دیجیتالی، ممکن است به آن اندازه ای که فکر می کنیم، مانع بزرگی نباشد. این رویکردها مشکلات دسترسی به کلاس معکوس را حل می کند اما چگونه یادگیری معکوس مسائل مربوط به دسترسی را تعدیل می کند؟

در کلاس ۱۰۱ پیش بینی می شود که همه دانش آموزان به محتوا در یک شب و قبـل از کلاس روز بعـد دسترسی داشته باشند. اگر معلمی نیاز میبیند که فعالیتی بایـد خـارج از زمـان کـلاس انجـام شـود بایـد دسترسی به آن را نیز فراهم کند. اما اگر انتظار نداشته باشیم که همه دانش آموزان شـب قـبـل از کلاس محتوا را مشاهده کرده باشند، بلکه دانش آموزان در مناسب ترین زمان به محتوا دسترسی داشته باشند، چه اتفاقی می افتد؟

در کلاس معکوس، محتوا، زمانی در دسترس دانش آموزان قرار می گیرد که برای فراگیری آن آمـاده‌انـد. این اتفاق ممکن است در کلاس، خارج از کلاس، یا در هر دو محیط اتفاق بیفتد. لازم نیست دانش آموزان حتماً در خانه به محتوا دسترسی داشته باشند، در این صورت مسئله دسترسی بـه فنـاوری، حل خواهد شد. دسترسی مناسب دغدغه کلاس، خواهد بود و نه دانش آموز.

کلاس معکوس، مروج آموزشی نامناسب است.

بسیاری از منتقدان کلاس معکوس را روش نامناسبی در آموزش می دانند. به نظر آنهـا، تبـديل تدریس مستقیم به فیلم، موجب ترویج آموزش نامناسبی می شود. اگر کلاس معکوس صرفاً به معنی جایگزین کردن فیلم به جای تدریس مستقیم بود و دیگر جنبه های آموزش حذف می شد، ما با منتقدان هم رأی بودیم. بسیاری از معلمان در کلاس معکوس ۱۰۱ متوقف نمی شوند و بیشتر آنها فراتر می روند

تروی کاکروم دوست و همکار ما آن را، «دومین بازگویی» می نامد. معلمـان خـوب، شیوه تدریسشان را بازنگری می کنند، شیوه های کارآمد را نگه می دارند و روشهای ناکارآمد را تغییر می دهند و از کلاس معکوس ۱۰۱ به یادگیری معکوس می روند. به نظر می رسد بسیاری از منتقدین- که اغلب معلمان فوق العاده ای هستند- چیزی را فراموش کرده اند. آنها خود نیز دچار تحول و تغییر شده اند؛ تغییر و تحولی که زمان بر است.

نمی توان به معلمی با ۲۰ سال سابقه گفت که از فردا باید با روش یادگیری مبتنی بر پروژه تدریس کند. معلم نمی تواند چنین تحول عمده ای را یک شبه طی کند. کسانی که تغییر ایجاد می کنند مانند کسانی که به دنبال مقصد مناسبی هستند، به نقشهای که آنها را هدایت کند، و زمـانی بـرای مسافرت نیـاز دارند. تغییر یک فرایند است و هرکسی برای تغییر، به زمان متفاوتی نیاز دارد.

شاه بیت کـار ایـن اسـت که معلمان از روش‌های کهنه رها شوند.

اکثر ما از خود می‌پرسیم که بزرگ‌ترین مانع اجـرای کلاس معکوس چیست؟

جواب این است که باید ذهن معلمان را معکوس کنیم. تغییر برای هیچ کس راحـت نیست. ما مشاهده کردیم که کلاس معکوس ۱۰۱ نقطه آغاز خوبی برای معلمان است. معلمان سرانجام به یادگیری معکوس میرسند و در آنجا، ما بزرگ ترین دستاوردها را می بینیم. مـا باید معلمان را تشویق کنیم که از کلاس معکوس ۱۰۱ شروع کنند، زیرا برای بسیاری رویکرد ملموسی است و امیدواریم که معلمان در کلاس معکوس ۱۰۱ نمانند و به یادگیری معکوس گذر کنند.

کلاس معکوس موجب تکالیف درسی غیرضروری می‌شود دانش آموزان و معلمان-هردو به ما گفته‌اند که در مقایسه با تکالیف سنتی، دانش آموزان زمان کمتری را صرف دیدن فیلم می کنند. استیسی روشان”، معلم ریاضی دبیرستان در مریلند گزارش داده است از زمانی که کلاس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته خـود را معکوس کرده، دانش آموزانش کمتـر مضطرب اند، زمان کمتری را صرف انجـام تكالیف می کنند و کلاس حساب دیفرانسیل و انتگرال پیشرفته اش از هرزمانی بهتر است.

یادگیری معکوس به شکل مثبتی، منجر به گفت وگوی بیشتر درباره تکلیف درس شـده اسـت. . وقتـی دانش آموزان، در مدت مشخصی فیلم درس را می بینند، حجم تکلیف درسی را بهتر پیش بینی می کنند. در شرایط فعلی، غالباً دانش آموزان وقتی به خانه میرسند نمیدانند باید چه کار کنند چون متوجه، آنچه در کلاس گذشته است، نشده اند.

در کلاس معکوس دانش آموزان با تماشای فیلم هـا، مبنای یادگیری خود را می سازند وقتی به کلاس می روند، بهتر و عمیق تر یاد می گیرند. اما والدین هم گزارش داده اند که آنها در یادگیری معکوس، امکان کمک به فرزندان خود در انجام تکالیف را یافته اند. بسیاری از والدین می گویند که در کنار فرزندان خود یاد می گیرند و فیلمهای کلاس معکوس به آنها خیلی کمک کرده است.

اغلب والدین می کوشند در نوشتن تکالیف به فرزندانشان کمک کننـد چون نمی توانند، سرخورده می شوند؛ یا می ترسند به فرزندانشان به روشی آموزش دهند که با روش مدرسه متفاوت است.

با رویکرد کلاس معکوس، والدین می توانند فیلمها را تماشا کنند، یاد بگیرند و به فرزندانشان کمک کنند. اگر هم، موضـوع فیلم ها از تخصـص والـديـن خـارج است، می تواننـد صـرفاً فرزندانشان را به تماشای فیلمها تشویق کنند و ایـن فقـط رویکرد کلاس معکوس ۱۰۱ است. وقتی معلمان یادگیری معکوس را آغاز کنند، وضع از این بهتر میشود.

همچنین ببینید

کارهای روز اول مدرسه معلم

10 کار که باید در روز اول مدرسه معلم های موفق انجام می‌دهند

تابستان رفت. کجا رفت؟ انگار همین دیروز بود که داشتید کلاستان را جمع می کردید یا امتحان …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *